För att få liv i tegelväggen har Tomas varvat olika tjocka tegelsten. Han har även knackat sönder hela tegelsten och vänt en del bakochfram.