Vi har i 2 till 6mm stora lecakulor mellan tegelstenen. Detta för att vi ska ha en brandvägg mellan lägenheterna. Lecakulorna dämpar också buller.