Luta & såpa för hand!

Vi använde Faxe lut & såpa samt instruktioner från LGB timmerhus i Motala med enda skillnaden att vi inte hade polermaskin tillgänglig. Kan det gå att polera med sandpapper, mopp och skurborste? Ja det går förstås
1. Efter slipningen blötlade jag golvet för att få träfibrerna att resa på sig i golvet.
2. Låt torka, När det torkat känns det som grässtrån på handflatan om man känner efter. En ganska gles gräsmatta.
3. Istället för polermaskin sandpapprade jag lätt grangolvet med 150 papper.
4. Därefter rollade jag ut lut på golvet så jämt som möjligt. Var försiktig så du inte skvätter på väggar eller andra områden då lut är frätande.
5. Låt golvet torka igen.
6. När luten torkat så på med sandpapper igen men nu med 120 papper för att jämna ut kalklagret som blir av luten. Du kommer missa mer än du tror så slipa/polera två gånger så du kan få bort så mycket som möjligt.
7. Dammsug upp kalklagret som du sandpapprat till lösa partiklar. Här kommer den stora fördelen med att inte ha polermaskin, Det dammar nämligen nästan inte alls. Notera att du kommer se små sträckhögar med lut & kalk du inte fått bort. Det tar du sist sedan med skurborste och såpa.
8. Såpan värms upp i en blandning med vatten upp till max 90 grader och ska omedelbart rollas ut på golvet. Blandningen i detta fall är 5 liter såpa och 5 liter vatten. En blandning på 1 till 1 m a o. Trägolvet ska mättas av såpa.
9. Väntade sedan 30 minuter och polerade en nu med mopp.
10. När golvet torkat kommer du nu se alla lut- och kalksträck du inte lyckats sandpappra bort. Det är nu du tar fram såpa och vatten igen. Blanda 1 till 1 men istället för roller eller mopp tar du nu fram skurborsten. En skurborste med hårda borst blandad med rot. Det kan du köpa på Gysinge. När du är klar med skurborsten ta en ny hink med såpa och vatten men nu bara 10-20% såpa i hinken och mycket vatten. Moppa upp löddret och allt som borsten ruggat upp För min del gick det åt totalt 12 liter såpa och 10 liter vatten för att mätta ca 30kvm nytt trägolv.
11. Slutresultatet. På sista bilden är golvet fortfarande fuktigt av såpa och vatten men om några veckor kommer det vara blekvitt.
sandpapper 150 efter blötläggning av golv och när golvet torkat

Rolla ut såpa blandningen

Slutresultat innan torkning. Det kan ta några veckor innan luten gör golvet blekvitt

Luta med roller
Sandpapper igen men nu med 120 papper och ni behöver göra det minst två gånger
Dammsug upp kalklagret
← En iakttagelse är att blir golvet vitt inom några timmar efter insåpning har golvet inte blivit mättad. Häll på mer såpa & vatten. Räkna med att det kan ta veckor innan golvet blir vitt. Tar det tid är det tecken på att golvet är mättat av såpa.

skurborste såpa och vatten för ta bort lut & kalkrester som inte gått att slipa bort