Tyngdlagen verkar leran klara bra, sitter kvar menar jag. Vi ska ha spotlight i fönstren och Johan har hittat en insats som nyttjas vid invändig putsning. Johan har jobbat länge med att hitta den perfekta spotlight, ja överlag har Johan varit väldigt grundlig med belysning över huvudtaget. Ska se om jag kan få Johan att publicera vad vi valt. Bifogar även bild på lerlager som torkat.