Med hjälp från vänner har alla väggar fått lerkli. Dock är vi inte klara. Putsning med sand och lera är kvar så det blir en snygg yta.