Här ser man granen är rutten i mitten. Troligen rötsvamp via rötterna.

Det blåsiga vädret i veckan efter påsk tog ytterligare en gran. På bild två ser man granen är rutten i mitten precis som den första granen. Granarna på gården faller lite som käglor just nu. Vi tror att marken är för sandig just här och det gör att granarna får det svårare att stå emot ”infektioner” ju äldre de blir.

Troligen rötsvamp via rötterna i kombination med en lång spricka på 1,5 meter en halvmeter från roten.Ett typiskt tecken på för lite vatten i våra ögon.

Den stora stubben sparar vi då många viktiga insekter som skalbaggar, bin, larver och även mindre däggdjur behöver stubbar för att kunna fortplanta sig. Stubbarnas betydelse har ökat och flera organisationer bl a Skogsvårdsstyrelsen vill att stubbar i olika storlekar och trädslag ska numera sparas på kalhyggen för att gynna den biologiska mångfalden.