Byggolvet är på plats. Träställning visar ungefär hur stor eldstaden ska bli. De engelska läsfotöljerna illustreras av några trädgårdsmöbler. På en av bilderna försöker Uffe visa var hallen slutar och kök samt vardagsrum börjar.