Vi var 4 man för att få upp granstocken på sågverket. Det var knappt men det gick. Vi valde att såga plankor 4,3cm tjocka. Nu ska de torka i skydd ett år innan de kan bli golvplankor bl a.