Granen är så stor att den inte går in i vårt sågverk men vi kommer lösa det på något sätt. Preliminärt är det tanken att det ska bli golvplankor av stockarna. Fällningen av granen godkändes av Länsstyrelsen efter en månad funderande. Fällningen var nödvändig då ett nytt hus i området ska sättas upp. Granar eller träd överlag får inte fällas godtyckligt då de överstiger en visst omfång.