Vi använder en handvinch för att dra timmerstockarna till det flyttbara sågverket.
Ungefär 2 timmar tungt arbete fick stockarna till rätt plats. Nästa steg är att nu få upp dem på sågjiggen.
Det ligger ganska mycket jobb bakom för att få plankor av stockarna.

Medan jag gör några timmar i parken jobbar Uffe vidare i garaget där innertak med isolering sätts på plats.