Jag har valt att vaxa gjutjärnstrappan med svart färgpigment (grafitpasta) istället för att måla den svart med målarfärg. Ganska tidsödande då trappan först ska slipas bort från rost sedan avfettas och slutligen vaxas.

För att få vaxet att nå in i reliefen för halkskyddet måste jag stöppla med penseln d v s stöta in vaxet med penseln och det tar tid samt sliter hårt på penseln (här borde jag nog haft en Stöpplare som används vid schablonmålning). Är inne på andra dagen nu och kommer nog ta tre dagar totalt. Dock ska trappan poleras efter vaxning det kommer ta tid. Gissar på att varje bit av trappan kommer poleras 50 eller 100 gånger för att få bort alla pigment som inte gått ned i porerna. Beställer jag en trappa till kommer jag måla den istället 😧