Här rollar vi vatten på grangolvet så att träfibrerna reser sig upp.