Vi ska nog ha både träfiberisolering och hästströ i utrymmet mellan bjälkarna men vi har inte riktigt bestämt oss. Eller det har vi men vi ska troligen ha hästströ i andra trossbottnar som inte utsätts för fukt så som det kan göra från en krypgrund.

Som ni ser har vi spontade brädor. Underlagssponten som också kan kallas undergolv, har två ytor. En rillad sida som ska motverka mikrobiell påväxt och ska vändas nedåt medan den hyvlade sidan vänds uppåt. Den rillade ytan i detta fall har små spårmönster som knappt syns (men känns) och som jag tror pressas in i virket så det blir en hård yta.