Grålle hjälper till och ger oss ny möjligheter på bygget.