…tar vi från parken. 10 tallar behöver vi plocka ned. 5 tallar har vi fällt hitintills.