Fantastiskt att vi får hjälp med att putsa tegel. Tegel som sedan ska bli en vägg!