Med andra ord: Målarfärg från år 1764 på det nya huset 🙂