Nu skyddar vi grunden från fukt och andra otäckheter. Ett första lager svart kallasfalt påkletat 😉