Muren… förlåt väggen är nu ca: 1,80 meter hög. Muraren behöver ha en ställning för att kunna komma vidare. Vårt uppdrag är nu att mata fram tegelsten och städa ur så fler pallar med tegelsten kan dras fram. Tungt jobb för helgen mao!