som sedermera ska placeras på gårdens andra infart