Ser lovande ut. Regnar det mycket kanske det blir en liten fors också. Om den är kvar vill säga. Testa kallmura trappan d v s göra trappan utan murbruk. Hade väl varit mer lämpligt göra stentrappan med gjutbruk men ville testa.