5 års snickeri kräver en 10 tons container för allt spillvirke bygget har skapat. Visst, det är mycket luft men kanske några ton virke som nu blir ved till Tekniska Verket och kommer hushållen i kommunen till godo. Det ska bli 34 grader varmt idag kan tilläggas!