Johan stötte på en ekoxe hona på gården. Visst vi har ekar på gården men de är få och väldigt unga. Dock har vi en ek som mer är lång än stor men uppenbarligen räcker det för att få så fint besök.
Vi har stor respekt för alla insekter och djur på gården, och vi jobbar för öka mångfalden, så vi bugar djupt för detta celebra besöka.