Uffe sågar ut dörröppning i timmervägg till mitt kontor medan jag förbereder slipning av timmerstockar.

Spånt till tak har kommit och innan vi lägger in det öppnar vi nu upp timmerväggarna till de olika rum som tillbyggnaden ska ha. Tre dörrar ska senare leda till tre mindre rum. Badrum, Groventré/tvätt och kontor/gästrum.

Med två plankor som stöd till sågsvärdet kan uffe säkerställa att uppsågningen till dörröppningen blir rak.