Har nu planterat syrén och sått gräs, ängsblommor och ängsgräs på marken.
Har egentligen ingen aning hur man sår äng men tydliga instruktioner på pappkartong gav bra stöd.
Dock följde jag inte instruktioner. Gräs ska anläggas på hösten medan jorden fortfarande är varm. Jag får återkomma med en rapport om några månader.
tips på bra sida om skapa egen äng nedan.