Nu börjar rördragningen etapp 2 bli klar.
{CAPTION}
{CAPTION}
{CAPTION}