Vi är inte riktigt klar än med lerlager 1 ännu men kanske i veckan. Därefter ska lerlager 2-3 på utan linhalm eller hö. Det lagret kommer bli vårt putslager.

Här kan man se de kortklippta linhalmen inbäddade i leran.