Radiatorer av gjutjärn gjordes först i Amerika och någon gång efter 1900-talet börjades de även produceras i Sverige, kring 1920-talet om jag fattat rätt.
Sannolikheten för att ett gammalt element eller radiator ska ha läckage är relativt låg enligt sakkunniga och vi kan idag bekräfta det. Av alla 5 element vi idag provtryckte läckte ingen.
Vi provtryckte med en vanlig vattenslang som levererar ett tryck på ungefär 6 Bar medan trycket i en radiator ligger på 1 Bar. När provtryckningen var klar lossades bottenpluggen för att sedan påbörja renspolningen.
Även om radiatorer rostar ibland (ex om det kommer in luft i systemet) så finns det mycket gods i ett gjutjärnselement. Dropp kan förekomma i skarvarna mellan radiatorerna, vilket snickaren fick erfara på ett av sina element men det försvann när elementet blev varmt och godset i materialet troligen växte, tror jag iaf.
Fördelen med provtryckningen var att vi också fick en möjlighet att även spola ur radiatorerna från gammalt slagg och rost, vilket rekommenderas innan installation.