För att hindra fukt tränga igenom grunden stryker vi på kall asfalt i flera lager. När det torkar efter ca 4 timmar är det som gummi.