Kanske inte så svårt men det ställer krav på produkten likväl utövaren.