För att para ihop timmerstockarna med varandra har vi fått ett kodsystem. Lyckas vi lösa systemet kommer vi att ha ett timmerhus om några veck…månader.