Kallas även springläkt. Det är stormgranarna som nu kommer till användning. Inget behöver förfaras 😁

planka på sågverk
timmerstocken av gran har först sågats upp till 55mm tjocka plankor. Sedan vänds plankan och sågas på högkant med ett mått av 25 mm.