Med fastskruvad planka och kilar kan vi få in plankorna i spånten. Vi firar lite eftersom vi nu kan börja med frisen och sista plankan är lagd.