Vi märker att med plåt tak blir det riktigt varmt på vinden så blev lite ventilationshål så det kan lufta ur lite.
{CAPTION}