Det är tegelsten från S:t Larsgatan 19 i Linköping, ett kulturhus som vid intilliggande byggarbete blev så skadat att huset tyvärr blev tvungen att rivas.
Vi försöker rädda så många tegelsten vi kan men det är tungt arbete.