Vi lägger lin mellan fönster och huskroppen för att täta från drag. Två varv läggs, en på utsidan och en på insidan. Lin kan transportera fukt och kondens och då vi bygger ett så ekologiskt hus som möjligt är lin ett exemplariskt materialval. Nu är det bara 4 fönster kvar.