Experimentet med vanlig lera i eldstaden fungerar fortfarande. Men viktigt dock för den som vill testa att vedträ ej kommer i kontakt med leran på väggen då vill leran gärna krackelerar och falla sönder. Frågan är dock om jag vill fortsätta med det har börjat tveka. Vedträn med större energiinnehåll sliter hårt på leran och jag vill utnyttja eldstaden på ett annat sätt med stående vedträn. Troligen kommer jag ta bort leran framöver.