I helgen kom entrélampan upp vid huvudingången. Svårt se formen på lampan men syns tydligare på bild två.