varannan planka till grangolvet har spånt av hane eller hona. Då vi lägger kilsågat golv läggs också varannan planka omlott med rot- och toppsida. Det här plankorna har LGB Timmerhus levererat till oss.
Notera på bild 2 att där kan ni se att vi inte börjar med frisen. Frisen kommer läggas sist och kommer bara bestå av ”hanplankor”.
För att få ihop så tjocka plankor som vi valt måste vi använda spännband. Innan vi spänner ihop plankorna lägger vi mellan plankorna en svart mjuk list som anpassar sig efter hur plankorna rör sig. Listen ska förhindra att smuts lägger sig i ev springa som uppstår så plankorna kan gå tillbaka till sitt ursprung igen när luftfuktigheten skulle bli mindre. Vi får inte ha en luftfuktighet som överstiger 55% för då finns det en risk att plankorna rör sig. Vi hade 54% i morse.

Notera att vi spikar dom direkt. Här finns det olika skolor hur man ska göra. Ett annat alternativ är att borra fast plankorna och efter 1 år spika fast dom för gott. Det alternativet har inte vi då vi lägger fris.