Vi har Korpar som vakar över gården. De har några favoritträd som de spanar ifrån och följer gårdens verksamheter.

korp i gran

Korpen sitter här i en gran men har annars en tall som sitt favoritträd