Stora granen kommer till användning även om den tyvärr var angripen och torr.
Knutbrädor i rå material 54cm 👌