Planket börjar ta form. Tanken är att jag ska ha en mindre gästparkering framför planket. Det ska bli en port med ingång och dörr. Sedan är det frågan om någon kommer använda dörren 🤔