Reglar mer tätt i badrum för våtrumsskivor skull och tätskiktet. Det är speciellt önskvärt om man ska ha keramiska ytskikt som kakel.