Isoleringen ska skydda så det inte uppstår kondens i ventilationsrör bland annat men också för att få så lite spillvärme som möjligt, vi vill ju återanvända värme som vi värmt upp i huset med diskmaskin, ugn etc.
Ingående frisk kalluft ska värmas upp av utgående varmluft.