Nu ska takfoten bli färdig med insektsnät i aluminium.