Har av lövsly gjort pålar och stag för att göra tre vedupplag så veden kan torka under vår och sommar. Tak av bark och ”bakar” som blivit över från timmerstockar vid sågverket. Inget går till spillo är tanken. Allt fäst med ståltråd. Har ett äldre vedupplag som jag gjorde för 5-6 år sedan på samma sätt och det står fortfarande kvar.