{CAPTION}
{CAPTION}

Blev att prova ställa högtalare på plats.