Spärren släpper igenom ungefär 25% fukt. Normalt ska en diffusionsspärr inte släppa igenom någon fukt men då vi bygger ett hus som ska andas behövs ett viss genomsläpp.