Skadad gran kommer nu bli extra plankor till husbygget. Nu kapa upp i lämplig stocklängd sedan till sågverket för bland annat bli extra breda läkt mm.