Faktiskt en Sädesärla vilket vi kunde se på stjärtfenan. Latinska namnet är Motacilla alba alba – vilket betyder ungefär ”Den vita som vippar med stjärten” Mamman kom sedan och under dagen lärde den sig flyga.